Autorizatie stupefiante si psihotrope

Autorizatie pentru depozitarea si distribuirea plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Nr.61 Dsp / 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope si ale Hotararii de Guvern nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 339/2005 si in baza autorizatiei de distributie angro nr. 205D emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, PHARMNET PLUS S.R.L. este autorizata sa desfasoare activitate cu preparate stupefiante si psihotrope potrivit specificului.

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope si ale Hotararii de Guvern nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr.339/2005 si in baza autorizatiei de distributie angro nr. 205D, anexa 1.1/03.06.2013 emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, se autorizeaza desfasurarea de activitate cu substante si preparate stupefiante si psihotrope, potrivit specificului, la locul de distributie din Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr.287, lot 17, activ C1, obiectiv 50, nr. cadastral 4837/29 2, parter, sector 3, cod 032258.