Distribuția angro a medicamentelor este o activitate importantă în managementul integrat al lanțului de aprovizionare. Rețeaua de distribuție a medicamentelor este, în prezent, tot mai complexă și implică to mai mulți participanți.

Orientările privind Bunele Practici de Distribuție pentru medicamentele de uz uman, prezintă instrumente adecvate pentru a sprijini distribuitorii angro în desfășurarea activității lor și pentru a preveni pătrunderea medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare.

Prin respectarea acestor orientări, Pharmnet Plus asigura controlul lanțului de distribuție și, prin urmare, calitatea și integritatea medicamentelor.

În toate acțiunile derulate, Pharmnet Plus garantează că produsele pot fi oricând identificate și că distribuția angro a medicamentelor se efectuează conform informațiilor înscrise pe ambalajul exterior !

Pharmnet Plus face uz de toate mijloacele disponibile pentru a reduce la minimum riscul pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare!

Toate medicamentele distribuite în UE, de către Pharmnet Plus, fac obiectul unei autorizații de introducere pe piață acordate de UE sau de un stat membru.