Eficacitatea măsurilor de retragere a medicamentelor este evaluată cu regularitate (cel puțin anual). Operațiunile de retragere a medicamentelor vor fi inițiate prompt, în orice moment !

Pharmnet Plus se conformeaza instrucțiunilor de retragere, aprobate, dacă este necesar, de autoritățile competente.

Orice operațiune de retragere este înregistrată în momentul desfășurării sale, iar evidențele sunt puse la dispoziția autorităților competente.