O documentație bine întocmită constituie o parte esențială a sistemului de calitate!

Documentația scrisă previne erorile legate de comunicarea verbală și permite urmărirea operațiunilor relevante din procesul de distribuție a medicamentelor.

Documentația cuprinde toate procedurile și instrucțiunile scrise, contractele, evidențele și datele, pe suport de hârtie si în format electronic.

Pharmnet Plus păstrată o evidență a tuturor tranzacțiilor implicând recepție, depozitare sau livrare de medicamente, Evidenta este pastrata, de exemplu, sub forma facturilor de vânzare/cumpărare, a borderourilor de livrare sau prin mijloace informatice.