Plângerile sunt înregistrate împreună cu toate datele inițiatorului. Se face distincție între plângerile referitoare la calitatea unui medicament și cele legate de distribuție:

  • În cazul unei plângeri referitoare la calitatea unui medicament și la un potențial defect, producătorul și/sau titularul autorizației de introducere pe piață sunt informați fără întârziere.
  • Orice plângere privind distribuția produsului este analizată atent pentru a identifica originea sau motivul plângerii.

In urma investigarii și evaluarii plângerii, dacă este necesar, sunt initiate măsuri adecvate (de exemplu: acțiuni preventive și corective – CAPA; notificarea autorităților naționale competente)