Produsele returnate sunt tratate conform procedurilor, ținand cont de produsul în cauză, de cerințele de depozitare specifice și de timpul scurs de când medicamentul a fost expediat inițial. Returnările sunt realizate în conformitate cu legislația in vigoare și cu dispozițiile contractuale convenite între părți.

Medicamentele care au părăsit sediul Pharmnet Plus sunt reintroduse în stocurile comercializabile numai dacă sunt confirmate toate elementele de mai jos:

  • medicamentele se află în interiorul ambalajului lor secundar nedeschis și nedeteriorat și sunt în stare bună; nu au expirat și nu au fost retrase;
  • medicamentele returnate de la un client care nu deține o autorizație de distribuție angro sau de la farmacii autorizate să furnizeze medicamente populației trebuie să fie reintroduse în stocurile comercializabile doar în cazul în care sunt returnate într-un termen rezonabil, de exemplu zece zile;
  • clientul demonstrează că medicamentele au fost transportate, depozitate și manipulate în conformitate cu cerințele de depozitare specifice acestora;
  • medicamentele au fost examinate și evaluate de o persoană cu un nivel suficient de calificare și competență, autorizată în acest sens;

Pharmnet Plus deține suficiente elemente care demonstrează că produsul a fost furnizat clientului respectiv (prin copii ale avizului de expediție original sau prin indicarea numărului facturii etc.), numărul lotului pentru produsele care prezintă elementele de siguranță este cunoscut și nu există niciun motiv pentru a crede că produsul a fost falsificat.

Medicamentele care trebuie depozitate în condiții de temperatură specifice pot fi reintroduse în stocurile comercializabile numai dacă există documente care atestă că produsul a fost depozitat în condițiile de depozitare autorizate în întreaga perioadă. În cazul în care s-a produs orice deviere, se va efectua evaluara riscurilor, pe baza căreia să se poată demonstra integritatea produsului.

Dovezile trebuie să acopere:

  • livrarea către client;
  • examinarea produsului;
  • deschiderea ambalajului pentru transport;
  • reintroducerea produsului în ambalaj;
  • colectarea și returnarea către distribuitor;
  • revenirea în frigiderul unității de distribuție.

Produsele reintroduse în stocurile comercializabilesunt plasate astfel încât sistemul „primul care expiră, primul care iese” (FEFO – first expired, first out) să funcționeze în mod eficient.