Pharmnet Plus dispune de spații, instalații și echipamente adecvate și suficiente pentru a asigura depozitarea și distribuția corespunzătoare a medicamentelor, respectand normele in vigoare referitoare la curățenie, umiditate, temperatură si siguranță.

Spațiile, in cadrul depozitului Pharmnet Plus, sunt concepute sau adaptate astfel încât să se asigure menținerea condițiilor necesare de depozitare. Ele sunt sigure, au o structură solidă și capacitate suficientă pentru a permite depozitarea și manipularea medicamentelor în condiții de siguranță.

Zonele de depozitare sunt iluminate corespunzător pentru a permite desfășurarea corectă a tuturor operațiunilor în condiții de siguranță.

Medicamentele sunt depozitate în zone separate, marcate în mod clar, iar accesul la acestea este limitat la personalul autorizat. Orice sistem care înlocuiește separarea fizică, precum separarea electronică pe baza unui sistem computerizat, prezintă un grad de securitate echivalent și este validat.

Produsele în așteptarea unei decizii privind destinația lor sau cele care au fost eliminate din stocul comercializabil sunt separate fizic sau prin intermediul unui sistem electronic echivalent. Astfel de produse includ, de exemplu, produsele despre care există suspiciunea că sunt falsificate și produsele returnate. Toate produsele falsificate sau suspectate de a fi falsificate, produsele expirate, produsele retrase și cele response, detectate în lanțul de aprovizionare, sunt imediat separate fizic și depozitate într-o zonă specială, separat de toate celelalte medicamente. Acestă zonă, prezinta un grad de securitate adecvat pentru a asigura că aceste produse rămân separate de stocul comercializabil. Zonele respective sunt identificate în mod clar.

Pharmnet Plus acordă o atenție specială depozitării produselor cu instrucțiuni specifice de depozitare si manipulare, conform dispozițiilor legale. Pharmnet Plus detine autorizații speciale pentru astfel de produse (de exemplu, narcotice și substanțe psihotrope).

Zonele de recepție și expediție asigură protecția produselor împotriva intemperiilor. Intre zonele de recepție și expediție și cele de depozitare exista o separare corespunzătoare.

Pentru menținerea controlului asupra mărfurilor care intră și a celor care ies, precum si a celor care sunt depozitate, Pharmnet Plus a implementat sistemul ERP (Enterprise Resource Planning).

Accesul neautorizat la zonele din spațiile autorizate este prevenit prin măsuri ce includ un sistem monitorizat de alarmă împotriva efracției și un sistem adecvat de control acces. Vizitatorii sunt însoțiți.

Pharmnet Plus detine echipamente și proceduri adecvate pentru a controla condițiile ambientale în zonele de depozitare a medicamentelor. Parametrii avuți în vedere sunt temperatura, nivelul de iluminare, umiditatea și gradul de curățenie în spațiile respective.

Echipamentele de monitorizare a temperaturii sunt amplasate astfel încât dispozitivele de monitorizare se află în zonele în care se înregistrează valorile extreme ale fluctuațiilor.

Echipamentele utilizate pentru controlul sau monitorizarea condițiilor ambientale din zonele în care sunt depozitate medicamentele sunt calibrate la anumite intervale de timp pe baza unei evaluări privind riscul și fiabilitatea.

Depozitul Pharmnet Plus detine sisteme corespunzătoare de alarmă care emit avertizări la ieșirea din limitele prestabilite ale condițiilor de depozitare. Alarmele sunt testate periodic pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestora.