Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

Comisia Europeană a publicat orientări ale UE privind Bunele Practici de Distribuție (BPD) în anul 1994: Orientări privind bunele practici de distribuție pentru medicamentele de uz uman (JO C 63, 1.3.1994).

În martie 2013 Comisia Europeană a publicat orientări revizuite: Orientările din 7 martie 2013 privind bunele practici de distribuție pentru medicamentele de uz uman (JO C 68, 8.3.2013); pentru a lua în considerare progresele înregistrate în ceea ce privește practicile de stocare și distribuție corespunzătoare a medicamentelor în Uniunea Europeană, precum și noile cerințe introduse prin Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare (JO L 174, 1.7.2011).

In Noiembrie 2013 au fost publicate cele mai recente orientări privind Bunele Practici de Distribuție: Orientările din 5 noiembrie 2013 privind bunele practici de distribuție pentru medicamentele de uz uman (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2013 (2013/C 343/01).

Versiunea Noiembrie 2013 înlocuiește orientările privind BPD publicate în martie 2013.