Distribuția corectă a medicamentelor depinde de oameni !

De aceea, in cadrul Pharmnet Plus, există suficient personal competent care să îndeplinească toate sarcinile care ii intră în responsabilitate.

Pharmnet Plus a desemnat o persoană responsabilă pentru activitatile de distributie angro. Persoana responsabilă este titulară a unei diplome în domeniul științelor farmaceutice si deține competențe și experiență adecvate, precum și cunoștințe și formare în domeniul BPD (Bunele Practici de Distribuție).

Atribuțiile persoanei responsabile includ următoarele:

 • să se asigure că se implementează și se menține un sistem de management al calității;
 • să se concentreze asupra gestionării activităților autorizate și asupra acurateței și calității înregistrărilor;
 • să asigure implementarea și menținerea unor programe de formare inițială și continuă;
 • să coordoneze și să efectueze cu promptitudine operațiunile de retragere a medicamentelor;
 • să asigure tratarea eficientă a reclamațiilor pertinente ale clienților;
 • să se asigure că furnizorii și clienții sunt aprobați;
 • să aprobe activitățile subcontractate care pot avea un impact asupra BPD (Bunele Practici de Distribuție);
 • să se asigure că se efectuează autoinspecții la intervale regulate corespunzătoare, după un program prestabilit, și că se iau măsurile corective necesare;
 • să țină o evidență corespunzătoare a sarcinilor delegate;
 • să ia decizii cu privire la destinația finală a produselor returnate, respinse, retrase sau falsificate;
 • să aprobe reintroducerile în stocurile comercializabile;
 • să asigure respectarea tuturor cerințelor suplimentare impuse de legislația națională pentru anumite produse.

Echipa Pharmnet Plus implicată în activitățile de distribuție angro este instruită cu privire la cerințele BPD (Bunele Practici de Distribuție) si are experiența și competențele adecvate pentru indeplinirea sarcinilor.

Membri echipei Pharmnet Plus beneficiază de formare inițială și de formare continuă adecvate, pe baza procedurilor în conformitate cu programul de formare. Formarea include aspecte legate de identificarea produsului și de prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul de aprovizionare.

Personalul care lucrează cu toate produsele care necesită condiții de manipulare mai stricte beneficiază de formare specifică. Astfel de produse sunt, de exemplu: produsele care prezintă riscuri speciale de abuz (inclusiv narcoticele și substanțele psihotrope) și produsele sensibile la variațiile de temperatură.