Licențe

  • Licența distribuție de angro numărul 205D actualizată la 22.03.2019;
  • Certificat privind Conformitatea cu Buna Practică de Distribuție (GDP) nr 044/2019/RO;
  • Autorizație pentru depozitarea și distribuirea preparatelor stupefiante și psihotrope numărul 61 Dsp/23.10.2018;
  • Sistem de management al calității: ISO 9001:2015 eliberat de către Lloyd’s Register (România) S.R.L.;
  • Aviz de functionare 5311/13.06.2018 pentru Dispozitive medicale emis de ANMDM;
  • Autorizatii de Import Paralel pentru o serie de medicamente.