Recepția medicamentelor

Scopul funcției de recepție este de a garanta că livrarea este corectă, că medicamentele provin de la furnizorii aprobați și că acestea nu au fost deteriorate în mod vizibil în timpul transportului.

Medicamentele care necesită măsuri speciale de depozitare sau de securitate au prioritate, iar după efectuarea verificărilor necesare, ele sunt imediat transferate către spațiile adecvate de depozitare.

Loturile de medicamente destinate țărilor din UE și SEE sunt transferate în stocul comercializabil numai după ce se verifica dacă acestea sunt autorizate pentru vânzare.

Loturile de medicamente care provin din alt stat membru, înainte ca acestea să fie transferate în stocul comercializabil, sunt verificate cu atenție, de către personal instruit corespunzător. Se verifica raportul de control prevăzut la articolul 51 alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE sau alta dovada de introducere pe piața în cauză emisă pe baza unui sistem echivalent.

Depozitare

Medicamentele sunt depozitate in conditii de protectie fata de efectele dăunătoare ale luminii, temperaturii, umidității și ale altor factori externi, la un nivel corespunzător de securitate!

Depozitul Pharmnet Plus este echipat cu toate sistemele necesare pentru mentinerea temperaturii/umiditatii si integritatii produselor, inclusiv pentru stocarea produselor la rece, intre 2-8° C.

Pharmnet Plus acordată o atenție deosebită produselor care necesită condiții speciale de depozitare.

Rotația stocurilor se face pe principiul „primul care expiră, primul care iese” (FEFO – first expired, first out).

Medicamentele sunt manipulate și depozitate astfel încât să se prevină scurgerile, spargerile, contaminarea și amestecarea produselor.

Medicamentele care se apropie de data expirării sau a căror perioadă de valabilitate a fost depășită sunt retrase imediat din stocul comercializabil, fizic si prin alte mijloace echivalente de separare electronică.

Furnizare

Toate livrările sunt însoțite de un documentatie conform prevederilor legale !

Pharmnet Plus are responsabilitatea de a proteja medicamentele împotriva deteriorării, a contaminării și a sustragerii, precum și de a asigura menținerea condițiilor de temperature, în limite acceptate de legislatie, în timpul transportului!

Flota de vehicule de transport asigura preluari, transport si livrari de medicamente pe intreg teritoriul Romaniei si este echipata pentru mentinerea si monitorizarea umiditatii si temperaturii medicamentelor conform recomandarilor producatorilor (inclusiv transport frig 2-8°C).

În timpul transportului, condițiile de depozitare a medicamentelor sunt menținute în limitele definite, astfel cum au fost descrise de producători sau sunt indicate pe ambalajul extern. Dacă în timpul transportului s-a produs o deviație precum o variație a temperaturii sau deteriorarea produsului, aceasta este comunicată distribuitorului și beneficiarului medicamentelor afectate.

Pharmnet Plus se asigură că vehiculele și echipamentul utilizate pentru a distribui, depozita și manipula medicamentele sunt adecvate pentru utilizare și sunt echipate în mod corespunzător pentru a preveni expunerea produselor la condiții care ar putea afecta calitatea lor și integritatea ambalajului.

Echipamentele utilizate pentru monitorizarea temperaturii în timpul transportării în vehicule Pharmnet Plus sunt întreținute și calibrate la intervale de timp regulate, cel puțin o dată pe an.

Pentru manipularea medicamentelor Pharmnet Plus utilizează vehicule și echipamente destinate acestui scop pentru a obtine garantia că nu va fi compromisă calitatea medicamentelor.

Atunci cand itinerariul de transport include descărcarea și reîncărcarea sau depozitarea în tranzit în cadrul unui nod de transport, Pharmnet Plus acordă o atenție specială monitorizării temperaturii, igienei și securității oricăror infrastructuri de depozitare intermediare.

Pharmnet Plus ia măsuri in permanență pentru a reduce la minimum durata depozitării temporare în așteptarea următoarei etape a itinerariului de transport.

Recipiente, ambalare și etichetare

Medicamentele sunt transportate în recipiente care nu au niciun impact negativ asupra calității lor și oferă o protecție adecvată împotriva influențelor externe, inclusiv a contaminării.

Alegerea recipientului și a ambalajului se face in functie de:

  • cerințele privind depozitarea și transportul medicamentelor;
  • spațiul necesar pentru cantitatea respectivă de medicamente;
  • temperaturile externe extreme anticipate;
  • timpul maxim de transport estimat, incluzând depozitarea în tranzit la vamă;
  • calificarea ambalajului și validarea recipientelor de transport.

Pharmnet Plus se asigură ca recipientele poartă etichete care oferă suficiente informații privind cerințele de manipulare și depozitare și măsurile de precauție pentru a garanta că produsele sunt manipulate corect și în siguranță în orice moment. Recipientele permit identificarea conținutului lor și sursa.

Produse care necesită condiții speciale

Pentru livrările de medicamente care necesită condiții speciale, precum narcoticele sau substanțele psihotrope, Pharmnet Plus menține siguranța și securitatea lanțului de aprovizionare în conformitate cu cerințele stabilite de statele membre vizate. Pentru livrarea acestor produse există sisteme suplimentare de control.

Pentru produsele sensibile la temperatură, Pharmnet Plus utilizeaza un echipament adecvat (ambalaje termice, recipiente sau vehicule cu temperatură controlată, etc…), pentru a garanta menținerea condițiilor corecte de transport în lantul de distributie.

Vehiculele cu temperatură controlată si echipamentul de monitorizare a temperaturii utilizat în timpul transportării beneficiaza de întreținere și calibrare la intervale regulate. Cartografierea temperaturilor, în condițiile reprezentative, ia în considerare variațiile sezoniere.